DUK

Atgal
  • Titulinis 
  • DUK 
  • Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ 

DUK

1. Ar mokslinis recenzuotas straipsnis, paskelbtas recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojo, reabilitacijos specialisto (kineziterapeuto, ergoterapeuto, masažuotojo), burnos priežiūros specialisto (dantų techniko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto) profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas? 

Viena iš tobulinimosi formų yra publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas. Žurnalo pavadinimas rodo, jog jis skirtas slaugos mokslo ir praktikos temoms aptarti. Tačiau  jis skirtas ne tik slaugos, bet ir burnos priežiūros ir reabilitacijos specialistams. Recenzuotas mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojo, burnos priežiūros ir reabilitacijos specialistų profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas. Paskelbtas mokslinis straipsnis mokslo žurnale vertinamas 30 val. Jei tokio straipsnio autoriai keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Užskaitomi moksliniai straipsniai, parengti per paskutinius penkerius metus.

2. Ar studentų tiriamiesiems darbams ir jų pagrindu parengtiems moksliniams straipsniams žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ reikia Lietuvos bioetikos komiteto leidimo?

Studentų tiriamieji darbai, atliekami kaip studijų proceso dalis, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, todėl jiems taikomi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimai. Su Lietuvos bioetikos nuomone šiuo klausimu galima susipažinti čia.

3. Kokius dokumentus reikia pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 

Slaugytojas, dantų technikas, odontologo padėjėjas, burnos higienistas, reabilitacijos specialistas (ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas), paskelbęs mokslinį straipsnį mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, teikdamas licencijavimo dokumentus Akreditavimo tarnybai, turi pateikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba vertindama licencijavimo dokumentus turi įsitikinti, kad tai mokslinis leidinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas specialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duomenys: leidinio, kuriame buvo paskelbtas straipsnis pavadinimas, data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai.

4. Ar žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ moksliniams recenzuotiems straipsniams suteikiamas DOI?
 
Taip. DOI (Digital Object Identifier) – skaitmeninis objekto identifikatorius, kuris suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir naudojamas jam identifikuoti skaitmeninėje erdvėje (Key Facts on Digital Object Identifier System, 2021). Tai vienas iš būdų užtikrinti tinkamą informacijos apie mokslo publikacijas sklaidą ir paiešką internete.

Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?