Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 2021 m. pirkimų planas
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 1
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 2
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 3
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 4
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 5
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 6
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 7
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 8
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 9
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 10
 • Pirkimų plano papildymas Nr. 11

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 2020 m. pirkimų planas

  • Pirkimų plano papildymas Nr. 1
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 2
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 3
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 4
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 5
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 6
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 7
  • Pirkimų plano papildymas Nr. 8

Vykdomų pirkimų sąrašas

Vykdomus pirkimus galite rasti sistemoje www.eviesiejipirkimai.lt.

Į sąrašą neįtraukti pirkimai, vykdomi per centrinę pirkimų agentūrą (CPO) – informaciją rasite www.cpo.lt


Sudarytų pirkimo sutarčių sąrašas

Skelbimai apie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro sudarytas pirkimo sutartis skelbiami cvpp.lt svetainėje.


Viešųjų pirkimų ataskaitos

Ataskaitos apie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro įvykdytus pirkimus skelbiamos cvpp.lt svetainėje.


Informacija apie prekių, paslaugų ir darbų pirkimą per cpo.lt katalogą

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, informuoja, kad vadovadamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalimi:

pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, kurių nėra CPO.LT kataloge, pagrindimo dėl pirkimo vykdymo nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis nerengia;

vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktu, perkant prekes, paslaugas ar darbus, kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (Be PVM), nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, pagrindimas nereikalingas;

tuo atveju, kai prekes, paslaugas ar darbus privaloma pirkti naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tačiau Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras nusprendžia pirkti savarankiškai, rengiamas motyvuotas pagrindimas dėl tokio sprendimo, kuris kartu su pirkimo dokumentais skelbiamas interneto svetainėje ir www.cvpp.lt tinklapyje. 

 Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
 

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
(pagal 2020 m. liepos 14 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-1651)

2019 metai

2020 metai

 
 

Bendra viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

304997,75

1455602,08

 

Tarptautinių konkursų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

0,00

1200000,00

 

Supaprastintų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

85540,00

29499,00

 

Mažos vertės pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

219457,75

226103,08

 

Pirkimų vykdytų per Centrinę perkančiąją organizaciją vertė, Eur

7969,06

11494,38

 

Prekių pirkimų vertė, Eur

10417,63

41539,03

 

Paslaugų pirkimų vertė, Eur

294384,12

1414063,05

 

Darbų pirkimų vertė, Eur

196,00

0,00

 

 Informacija atnaujinta 2021-11-23


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas