DUK

Atgal

DUK

1. Ar fizinis asmuo gali parengti ir pateikti derinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirtą mokymo programą?

Vadovaujantis Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, tobulinimo programą pateikti derinti gali Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, organizuojančios ir vykdančios sveikatos specialistų neformalųjį švietimą.

2. Kas gali organizuoti vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį?

Vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį gali organizuoti švietimo institucija, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančios organizacijos, viešojo administravimo institucijos.
Vienkartinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio forma turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-1260 redakcija) nurodytas tobulinimo renginių formas.

 


Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?