Struktūra ir kontaktai

Įstaigos rekvizitai

 
Valstybės biudžetinė įstaiga 
Higienos institutas
Studentų g. 45A, 08107 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
 
 
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111958286
Savininko teises įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
AB SWEDBANK bankas
Sąskaita banke LT42 7300 0100 0245 8929
 
Mokėdami už teikiamas paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite trumpą paslaugų apibūdinimą (pvz., Už kursus, Už nuotolinį mokymą, Už pažymėjimo dublikatą, Už pažymą, Už apgyvendinimą ir pan.), jei mokate už kursus – nurodykite kvietimo numerį, jei mokate už nuotolinį mokymą - nurodykite programos kodą, taip pat būtinai nurodykite asmens, už kurį mokate, vardą ir pavardę. 
Mokėjimo paskirties rašymo pavyzdžiai:
  • Už Vardenio Pavardenio kursus, kvietimas 22/0057;
  • Už Vardenio Pavardenio nuotolinį mokymą, kodas 2.207;
  • Už Vardenio Pavardenio apgyvendinimą Palangoje;
  • Už Vardenio Pavardenio pažymėjimo dublikatą;
  • Už Vardenio Pavardenio pažymą.

Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?