Naujienos

Atgal

„Skiepijimo pagrindų“ (20 val.) nuotoliniai mokymai slaugytojams ir akušeriams

2020 11 18

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) paskirtis yra tobulinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijas per neformalųjį švietimą.

Kompetencijų centro prioritetas – kokybiškos, sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ar prie gyvenamosios vietos priartintos mokymosi paslaugos.

Jau nuo 2017 metų Kompetencijų centras vykdo nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys bei vykdomas kompetencijų vertinimas. Mokymasis virtualioje aplinkoje suteikia mokymo dalyviams galimybę ne tik pagilinti turimas ar įgyti naujų žinių, bet ir pasirinkti patogų mokymosi laiką, mokymosi tempą, neatsitraukti ilgesniam laikui nuo darbo, šeimos, taupyti laiką ir kaštus. Pastarosiomis dienomis didėjantis nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų skaičius pareikalavo iš Kompetencijų centro darbuotojų susitelkimo ir prisitaikymo prie naujų mokymo sąlygų. Prasidėjus COVID-19 ligos pandemijai ypač svarbu užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymą, todėl mokymai nuotoliniu būdu vykdomi dar intensyviau.

Siekdamas prisidėti prie COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo ir atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu vyksta pasiruošimas COVID-19 vakcinacijai, Kompetencijų centras atsakingai organizuoja nuotolinius mokymus slaugytojams ir akušeriams aktualiomis imunoprofilaktikos temomis:

  • Skiepijimo pagrindai (20 val.), kaina 60 Eur. Mokymai vyks nuo 2020-11-25 iki 2020-12-08. Registracija iki 2020-11-24

Baigusiems nuotolinius mokymus bus išsiųsti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Pagal galiojančią imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarką, imunoprofilaktiką gali paskirti ir (arba) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20 val. Skiepijimo pagrindų programą.

Mokymo programų tikslas – tobulinti bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių kompetenciją vertinti pacientų būklę prieš paskiriant skiepą; suteikti žinių apie vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų profilaktiką; rekomenduojamus skiepijimus vaikams ir suaugusiesiems; supažindinti su suaugusiųjų ir vaikų skiepijimų principais ir taisyklėmis; saugų vakcinų naudojimą.

Daugiau informacijos apie organizuojamus nuotolinius mokymus rasite http://emokymai.sskc.lt  

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų

kompetencijų centro informacija


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas