Teikiamos paslaugos

Atgal

2023 metų mokymo programų sąrašai

Mokymosi galimybės Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 2023 metais 

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas 2023 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I-116 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašo 2023 m. patvirtinimo“.
 
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:

Sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašas 2023 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. I-110 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašo 2023 m. patvirtinimo“.

Tęstinio profesinio mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:


Privalomojo radiacinės saugos mokymo programų sąrašas 2023 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. I-109 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo sąrašo 2023 m. patvirtinimo“.

Privalomojo radiacinės saugos mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. I-103 „Dėl privalomojo radiacinės saugos mokymo 1 valandos įkainio nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:


Norėdami daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką bei kitą informaciją, galite kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą.

Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje „Priimamasis (Klientų aptarnavimas)“.


Norėdami dalyvauti mokymuose, pateikite prašymą paštu arba elektroniniu paštu centras@sskc.lt

 

Informacija atnaujinta 2023-02-06


Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?