Teikiamos paslaugos

Atgal

2022 metų mokymo programų sąrašai

Mokymosi galimybės Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 2022 metais
 
Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas 2022 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. I-178 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašo 2022 m. patvirtinimo“.
 
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl Profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:

 
Sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašas 2022 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. I-158 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašo 2022 m. patvirtinimo“.
 
Neformaliojo mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl Profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:
 
Radiacinės saugos mokymo programų sąrašas 2022 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. I-159 „Dėl Radiacinės saugos mokymo sąrašo 2022 m. patvirtinimo“.
 
Radiacinės saugos mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. I-103 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo 1 valandos įkainio nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:

 
 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras nuolat vykdo profesinės kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje.
 
Jei norite daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką ar kilus kitų klausimų, maloniai prašom kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą.
 
Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje „Priimamasis (Klientų aptarnavimas)“.
 

 
Norėdami dalyvauti mokymuose turite pateikti prašymą paštu arba elektroniniu paštu centras@sskc.lt
 
 
 
Informacija atnaujinta 2022-06-23
 

Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?