Korupcijos prevencija

Atgal

Korupcijos prevencija

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro bendrųjų ir specialiųjų sričių sąrašas ir korupcijos rizikos veiksnių priskyrimas veiklos sritims pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Antikorupcinis švietimas - sveikatos apsauga (STT)

Informacija apie STT korupcijos rizikos analizės 2021-10-29 išvadoje Nr. 4-01-8119 pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.

Dovana ar kyšis?

Kyšių prevencija

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre nebuvo atliekama.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras teisės aktų, reguliuojančių visuomeninius santykius, nerengia.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas.

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre asmeniu, atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, yra paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Regina Žilinskienė,

tel. (8 5) 232 8584, el. paštas regina.zilinskiene@sskc.lt

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas:

  • kyšininkavimą (225 str.),
  • prekybą poveikiu (226 str.),
  • papirkimą (227 str.),
  • piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.),
  • tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

Jei susidūrėte su korupcija sveikatos sistemoje, ar žinote su kyšininkavimu susijusią informaciją, maloniai prašome nedelsiant pranešti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui:

  • Nemokama pasitikėjimo telefonu linija (8 800) 66004
  • Specialiųjų tyrimų tarnybos karštoji linija visą parą (8 5) 266 3333

 

 

Informacija atnaujinta  2022-02-17


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas