Teikiamos paslaugos

Atgal

Kompetencijų ugdymas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų  mokymą:


 
Mokymas vykdomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas mokymo programas:
Norėdami daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką bei kitą informaciją, galite kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą. Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje „Priimamasis (Klientų aptarnavimas)

Mokymai organizuojami ir vykdomi pagal patvirtintus mokymo planus:

 
Norėdami dalyvauti mokymuose, pateiktite prašymą

Prašymus-paraiškas, vardinius sąrašus pateikite paštu ar elektroniniu paštu centras@sskc.lt. Pateikus dokumentus elektroniniu paštu, originalų pristatyti nereikia.
Jei dokumentus siunčiate elektroniniu paštu, prašyme-paraiškoje (Forma Nr.1) nurodykite, kad originalas nebus siunčiamas.


 Informacija atnaujinta 2021-11-29


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas