DUK

Atgal

DUK

1. Kuo skiriasi nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje nuo tiesioginių paskaitų per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Nuotolinių mokymų virtualioje mokymosi aplinkoje metu pasirinktą mokymo programą sveikatos priežiūros specialistas studijuoja savarankiškai ir gali planuoti savo prisijungimo laiką. Tiesioginės paskaitos vyksta tiesiogiai klausantis dėstytojo nustatytu paskaitų laiku, pagal parengtą tvarkaraštį.

2. Kaip būtų galima užsiregistruoti į tiesiogines paskaitas per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Mokymo plane pasirenkate reikiamus mokymus ir kreipiatės į to krašto specialistus registracijai plane nurodytu el. paštu arba telefonu.

3. Kaip užsiregistruoti į nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje?

Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turėtumėte užsiregistruoti virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/ ir susikurti savo paskyrą. Išsamesnę informaciją, kaip prie virtualios mokymo aplinkos prisijungti pirmą kartą, rasite Prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos vadove.
Išsirinkę mokymus, kuriuose norite dalyvauti, atsiųskite el. laišką adresu emokymai@sskc.lt, kuriame nurodykite savo vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėkite mokėjimo patvirtinimą.

4. Kaip vyksta nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje?

Prasidėjus mokymams jums leidžiama jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos http://emokymai.sskc.lt/, studijuoti mokomąją medžiagą ir atlikti užduotis. Mokymo medžiaga gali būti pateikiama skirtingais formatais: filmuota vaizdo medžiaga, tekstiniai failai (pdf formatu) arba skaidrių rinkiniai. Visa mokymo medžiaga, įkelta į virtualią mokymosi aplinką, bus pasiekiama visą mokymų laiką, nurodytą tvarkaraštyje, todėl prisijungimo laiką galite pasirinkti patys.
Iškilus klausimų, visuomet turėsite galimybę susisiekti virtualioje mokymosi aplinkoje nurodytais kontaktais.

5. Ar nuotolinių mokymų metu surinktos valandos tinka pratęsti licencijai?

Visos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vykdomos mokymų programos yra suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, todėl mokymų metu surinktos valandos yra tinkamos licencijai pratęsti. Svarbu atkreipti dėmesį į tikslines grupes, kam ši programa yra skirta, nurodytas prie kiekvienos mokymų programos aprašymo.

6. Ar mokymų dalyvis, besimokantis nuotoliniuose mokymuose virtualioje mokymosi aplinkoje („Moodle“), tuo pat metu gali dalyvauti kituose mokymuose, kurie vykdomi tiesiogiai per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“? Ar dalyvavimą mokymuose patvirtinantys pažymėjimai būtų įskaitomi kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas?

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gavusios du to paties asmens dokumentus, patvirtinančius, kad dalyvis tą pačią dieną dalyvavo skirtinguose nuotoliniuose renginiuose, sprendimas priklausytų nuo tikslios informacijos apie renginio vykdymo laiką, trukmę ir pan. Jei ši informacija nebūtų pateikta renginio dalyvio pažymėjime, dėl jos gavimo būtų kreipiamasi į tobulinimo renginio organizatorių, prašant nurodyti dalyvavimo renginyje sąlygas, aplinkybes ir pan.
Įrodžius, kad renginiai vyko ne vienu metu, abu renginiai teisės aktų nustatyta tvarka būtų įskaityti kaip asmens profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai.

7. Ar galite išduoti pažymėjimo dublikatą ir (arba) pažymą anglų kalba?

Pažymėjimai ar jų dublikatai bei pažymos išduodami tik lietuvių kalba.

8. Kuriems sveikatos priežiūros specialistams privalomi pirmosios medicinos pagalbos mokymai?

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo tikslinės programų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.
Specialistų sąrašas, kuriems privalomi pirmosios pagalbos mokymai, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“.

9. Užsiregistravau į mokymus jūsų centre ir sumokėjau pinigus, bet mokymuose dalyvauti negalėsiu. Ar galiu susigrąžinti pinigus?

Taip. Užpildykite Prašymo dėl pinigų grąžinimo formą ir atsiųskite ją el. pašto adresu centras@sskc.lt.


Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?