Teikiamos paslaugos

Atgal

Kompetencijų ugdymas

Higienos instituto Kompetencijų centras organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą:

  • Profesinės kvalifikacijos tobulinimą
  • Neformalųjį profesinį ir kompetencijas suteikiantį mokymą
  • Privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą
  • Privalomąjį higienos įgūdžių mokymą
  • Radiacinės saugos mokymą

 
Mokymas vykdomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas mokymo programas:
Norėdami daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką bei kitą informaciją, galite kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą. Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje „Priimamasis (Klientų aptarnavimas)

 
Mokymai organizuojami ir vykdomi pagal patvirtintus mokymo planus:

 
Norėdami dalyvauti mokymuose, pateiktite prašymą

Prašymus-paraiškas, vardinius sąrašus pateikite paštu ar elektroniniu paštu centras@sskc.lt. Pateikus dokumentus elektroniniu paštu, originalų pristatyti nereikia.
Jei dokumentus siunčiate elektroniniu paštu, prašyme-paraiškoje (Forma Nr.1) nurodykite, kad originalas nebus siunčiamas.Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?