Administracinė informacija

Istorija

Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai

1946 metais buvo įsteigta Vilniaus kursų bazė, vėliau pavadinimas pakeistas į Respublikinius gydytojų ir viduriniojo medicinos personalo specializacijos kursus. 1954 metais pavadinimas pakeistas į Respublikinius medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus (RMDKKK).
 

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (1994-2015)

1994 metais Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (1994-02-22 Nr. 74) RMDKKK reorganizuoti į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą. (SDTS centras). Reorganizacijos tikslas – decentralizuoti medicinos seserų, akušerių bei felčerių tobulinimą ir užtikrinti šių specialistų tobulinimosi ir specializacijos kokybę bei racionaliai naudoti tam skirtas lėšas.
 
SDTS centras padėjo sveikatos priežiūros specialistams tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, pasirengti kvalifikacinei atestacijai, licencijavimui. Tuo tikslu buvo rengiamos mokymo programos. Pirmoji (lietuviška) tobulinimosi programa „Slaugos teoriniai pagrindai“ parengta ir suderinta su SAM 1994 gruodžio mėnesį.
 
SDTS centras suteikė galimybę tobulintis, specializuotis ir įgyti papildomas kvalifikacijas ir kompetencijas įsteigtuose SDTS centro mokymo padaliniuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Druskininkuose ir Utenoje.
 
Gautos formaliojo profesinio mokymo licencijos vykdyti mokymą turintiems vidurinį išsilavinimą. Įdarbinti etatiniai profesijos mokytojai. Vykdomas neformalus profesinis mokymas Gautos licencijos vykdyti privalomuosius mokymus.
 
SDTS centras ne tik organizavo ir vykdė mokymą, bet nuo 1997 m. pradėjo leisti periodinį profesinį žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“ (anksčiau – „Šalpusnis“). Rengė seminarus, tarptautines konferencijas, dalyvavo rengiant teisės aktų projektus slaugos ir švietimo srityse, tyrė mokymosi programų rinką, tęstinio mokymosi poreikį respublikoje, konsultavo ir informavo sveikatos priežiūros specialistus, įstaigų administratorius, rengė metodines rekomendacijas ir standartus slaugytojams.
 
2015 m. SDTS centro pavadinimas pakeistas į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą.
 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras tęsia SDTS centro buvusius darbus bei atlieka naujas steigėjo patikėtas funkcijas.
 
 

Kontaktai

Higienos instituto
Kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Studentų g. 45A,
08107 Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 111958286

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SWEDBANK bankas,
LT42 7300 0100 0245 8929

Kaip pas mus atvykti?