Informacija dėl mokymų COVID-19 sąlygomis

Svarbi informacija mokymų dalyviams

Kviečiame mokytis pagal Klinikinio
koduotojo mokymo programą

2022 metų mokymo
planai

Tobulinimosi galimybė – publikuoti
recenzuotus mokslinius straipsnius

Tobulinimosi galimybė naujai licencijuojamiems specialistams

Lietuvos bioetikos
komiteto kreipimasis

Lietuvos bioetikos komiteto kreipimasis

COMPETENCE EVALUATION

Evaluation and approval of general and special competences acquired in the process of non-formal education and self-education.

COMPETENCE DEVELOPMENT

Continuous training of the healthcare and pharmacy specialists as specified in informal professional training programs, advanced training and mandatory training programs.

COORDINATION OF TRAINING PROGRAMS

Training programs developed by training providers’ coordination with the Ministry of Health.

HOUSING

Housing services may be provided to students.

Narystė asociacijose

Kokybės užtikrinimo veikla

Naudingos nuorodos

ES parama

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija
VASPVT
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras
Lietuvos Suaugusiųjų švietimo organizacija