DUK

Atgal

DUK

Ar mokslinis recenzuotas straipsnis, paskelbtas recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojo, reabilitacijos specialisto (kineziterapeuto, ergoterapeuto, masažuotojo), burnos priežiūros specialisto (dantų techniko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto) profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas? 

Viena iš tobulinimosi formų yra publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas. Žurnalo pavadinimas rodo, jog jis skirtas slaugos mokslo ir praktikos temoms aptarti. Tačiau  jis skirtas ne tik slaugos, bet ir burnos priežiūros ir reabilitacijos specialistams. Recenzuotas mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojo, burnos priežiūros ir reabilitacijos specialistų profesinės kvalifikacijos privalomas tobulinimas. Paskelbtas mokslinis straipsnis mokslo žurnale vertinamas 30 val. Jei tokio straipsnio autoriai keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Užskaitomi moksliniai straipsniai, parengti per paskutinius penkerius metus.


Ar studentų tiriamiesiems darbams ir jų pagrindu parengtiems moksliniams straipsniams žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ reikia Lietuvos bioetikos komiteto leidimo?

Studentų tiriamieji darbai, atliekami kaip studijų proceso dalis, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, todėl jiems taikomi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimai. Su Lietuvos bioetikos nuomone šiuo klausimu galima susipažinti čia.


Kokius dokumentus reikia pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 

Slaugytojas, dantų technikas, odontologo padėjėjas, burnos higienistas, reabilitacijos specialistas (ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas), paskelbęs mokslinį straipsnį mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, teikdamas licencijavimo dokumentus Akreditavimo tarnybai, turi pateikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba vertindama licencijavimo dokumentus turi įsitikinti, kad tai mokslinis leidinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas specialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duomenys: leidinio, kuriame buvo paskelbtas straipsnis pavadinimas, data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai. 


Kuo skiriasi nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje nuo tiesioginių paskaitų per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Nuotolinių mokymų virtualioje mokymosi aplinkoje metu pasirinktą mokymo programą sveikatos priežiūros specialistas studijuoja savarankiškai ir gali planuoti savo prisijungimo laiką. Tiesioginės paskaitos vyksta tiesiogiai klausantis dėstytojo nustatytu paskaitų laiku, pagal parengtą tvarkaraštį.


Kaip būtų galima užsiregistruoti į tiesiogines paskaitas per vaizdo konferencijų programą „Google Meet“?

Mokymo plane pasirenkate reikiamus mokymus ir kreipiatės į to krašto specialistus registracijai plane nurodytu el. paštu arba telefonu.


Kaip užsiregistruoti į nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje?

Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turėtumėte užsiregistruoti virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/ ir susikurti savo paskyrą. Išsamesnę informaciją, kaip prie virtualios mokymo aplinkos prisijungti pirmą kartą, rasite Prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos vadove.

Išsirinkę mokymus, kuriuose norite dalyvauti, atsiųskite el. laišką adresu emokymai@sskc.lt, kuriame nurodykite savo vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėkite mokėjimo patvirtinimą.


Kaip vyksta nuotoliniai mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje?

Prasidėjus mokymams jums leidžiama jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos http://emokymai.sskc.lt/, studijuoti mokomąją medžiagą ir atlikti užduotis. Mokymo medžiaga gali būti pateikiama skirtingais formatais: filmuota vaizdo medžiaga, tekstiniai failai (pdf formatu) arba skaidrių rinkiniai. Visa mokymo medžiaga, įkelta į virtualią mokymosi aplinką, bus pasiekiama visą mokymų laiką, nurodytą tvarkaraštyje, todėl prisijungimo laiką galite pasirinkti patys.

Iškilus klausimų, visuomet turėsite galimybę susisiekti virtualioje mokymosi aplinkoje nurodytais kontaktais.


Ar nuotolinių mokymų metu surinktos valandos tinka pratęsti licencijai?

Visos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vykdomos mokymų programos yra suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, todėl mokymų metu surinktos valandos yra tinkamos licencijai pratęsti. Svarbu atkreipti dėmesį į tikslines grupes, kam ši programa yra skirta, nurodytas prie kiekvienos mokymų programos aprašymo.


 Ar fizinis asmuo gali parengti ir pateikti derinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirtą mokymo programą?

Vadovaujantis Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, tobulinimo programą pateikti derinti gali Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, organizuojančios ir vykdančios sveikatos specialistų neformalųjį švietimą.


Kas gali organizuoti vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį?

Vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį gali organizuoti švietimo institucija, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančios organizacijos, viešojo administravimo institucijos.

Vienkartinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio forma turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-1260 redakcija) nurodytas tobulinimo renginių formas. 


Ar gali ne Europos Sąjungos šalies pilietis tobulinti profesinę kvalifikaciją šiame centre?

Europos Sąjungos šalies piliečiams tobulinti profesinę kvalifikaciją galima būtų tik tuo atveju, jeigu turėtų leidimą gyventi Lietuvoje.


Esu Europos Sąjungos šalies pilietis. Ar galiu dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tačiau nekalbu lietuviškai?

Mokymai vyksta tik lietuvių kalba.


Ar galite išduoti pažymėjimo dublikatą ir (arba) pažymą anglų kalba?

Pažymėjimai ar jų dublikatai bei pažymos išduodami tik lietuvių kalba.


Kuriems sveikatos priežiūros specialistams privalomi pirmosios medicinos pagalbos mokymai?

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo tikslinės programų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

Specialistų sąrašas, kuriems privalomi pirmosios pagalbos mokymai, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“.


 Informacija atnaujinta 2021-08-12


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas