Nuo birželio 30 d. kurį laiką susisiekti su įstaiga nebus galimybės –
vyksta įstaigos perkėlimas į naujas patalpas

Svarbi informacija

Keičiasi įstaigos adresas

Keičiasi įstaigos adresas

Įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašas

Paskelbtos 2023 m. mokymo
programos

Paskelbtos 2023 m. mokymo programos

2022 metų mokymo
planai

Tobulinimosi galimybė – publikuoti
recenzuotus mokslinius straipsnius

Tobulinimosi galimybė naujai licencijuojamiems specialistams

Savanorystės metai

Savanorystės metai

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Sveikatos specialistų neformaliuoju ar savišvietos mokymosi būdu įgytų bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas bei asmens įgytų kompetencijų mokantis pagal profesinio mokymo programas vertinimas.

PLAČIAU

KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tęstinis profesinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, profesinis kvalifikacijos tobulinimas ir privalomasis mokymas.
 

TOBULINIMO RENGINIŲ PROGRAMŲ DERINIMAS

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tobulinimo programų vertinimo ir derinimo su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizavimas

Vienkartinių profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių derinimas.

PLAČIAU 

BENDRABUTIS KAUNE

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokymo dalyviai gali apsigyventi bendrabutyje Kaune.

PLAČIAU 

 

Narystė asociacijose

Kokybės užtikrinimo veikla

Naudingos nuorodos

ES parama

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija
VASPVT
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras
Lietuvos Suaugusiųjų švietimo organizacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Mob. 8 690 74672
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418, Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už mokymus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas