Teikiamos paslaugos

Atgal

2021 metų mokymo programų sąrašai

Mokymosi galimybės Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 2021 metais 

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas 2021 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. I-142 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašo 2021 m. patvirtinimo“.
 
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų kainos patvirtintos Sveikatospriežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:

Sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašas 2021 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. I-138 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašo 2021 m. patvirtinimo“.

Tęstinio profesinio mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 „Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:


Privalomojo radiacinės saugos mokymo programų sąrašas 2021 metams patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. I-135 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo sąrašo 2020 m. patvirtinimo“.

Privalomojo radiacinės saugos mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. I-103 „Dėl privalomojo radiacinės saugos mokymo 1 valandos įkainio nustatymo“ ir skelbiamos programų sąraše:


Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras nuolat vykdo profesinės kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje


Norėdami daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką bei kitą informaciją, galite kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą.

Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje „Priimamasis (Klientų aptarnavimas)“.


Norėdami dalyvauti mokymuose, pateikite prašymą paštu arba elektroniniu paštu centras@sskc.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-09-29


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už kursus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas