Naujienos

Atgal

Patvirtintas Slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašas.

2016 11 17

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktą ir Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-222 „Dėl Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių patvirtinimo“ priedo „Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių įgyvendinimo priemonių planas“ 1.3.1.3. papunktį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino Slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Aprašas reglamentuoja slaugos protokolų rengimo tvarką asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ). Aprašas taikomas naujai rengiamiems slaugos protokolams. Pagal Aprašą parengtais protokolais vadovaujasi ASPĮ slaugos specialistai, sveikatos priežiūros specialistai pagal savo kompetenciją, taip pat institucijos, rengiančios ir tobulinančios šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą. ASPĮ turi turėti rizikingiausių pacientų saugai slaugos veiksmų slaugos protokolus.
Slaugos protokolus gali rengti universitetai, kolegijos, slaugos specialistų profesinės draugijos. Parengti slaugos protokolai gali būti skelbiami periodiniuose medicinos, slaugos ir mokslo leidiniuose, universitetų, sveikatos priežiūros įstaigų, slaugos specialistų profesinių draugijų ir kitų suinteresuotų institucijų interneto svetainėse.

Kompetencijų ugdymas


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?