Teikiamos paslaugos

Atgal

Kompetencijų ugdymas

2020 metų programų sąrašai

 Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas 2020 m. patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. I-92 "Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašo 2020 m. patvirtinimo".

 Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 "Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo".

 Sveikatos priežiūros specialistų  tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašas 2020 m. patvirtintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. I-84 "Dėl Sveikatos priežiūros specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančių mokymo programų sąrašo 2020 m. patvirtinimo".

 Tęstinio profesinio mokymo kainos patvirtintos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. I-96 "Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo įkainių ir tęstinio profesinio mokymo kainų nustatymo".

 Norėdami daugiau sužinoti apie programos tikslus, siektinus rezultatus, įgytų žinių vertinimo tvarką bei kitą informaciją, galite kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus vyriausiuosius specialistus, atsakingus už mokymų organizavimą. Kontaktai nurodyti šios svetainės skiltyje "Priimamasis (Klientų aptarnavimas)"

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos


Profesinio mokymo ir kompetenciją suteikiančios mokymo programos


Radiacinės saugos mokymo programos


 
 
 Prašymai mokytis:   
 
 

Prašymus-paraiškas, vardinius sąrašus pateikti paštu ar elektroniniu paštu. Pateikus dokumentus elektroniniu paštu, originalų pristatyti nereikia.
Jei dokumentus siunčiate elektroniniu paštu, prašyme-paraiškoje (Forma Nr.1) nurodykite, kad originalas nebus siunčiamas.

 

Mokymo programų įgyvendinimo planai 2020 m.

>>>Mokymo planai<<<

 

 

 

 >>2021 metų programų sąrašai<<

 

Informacija atnaujinta 2020-10-21


Kompetencijų ugdymas


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už kursus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?