Apie mus

 

Mūsų misija:

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras - biudžetinė organizacija, vykdanti formalųjį ir neformalųjį mokymą ir sudaranti sąlygas respublikos slaugos specialistams bei kitiems darbuotojams, atliekantiems asmens sveikatos priežiūros funkcijas, įgyti ir tobulinti konkurentabilią darbo rinkoje kvalifikaciją, nuolat plėtojanti ir atnaujinanti organizacijos valdymo ir ugdymo sistemą, atsižvelgianti į dinamišką demokratinės ir humanistiškos visuomenės pobūdį, besivadovaujanti Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių profesinio rengimo rekomendacijomis ir standartais.

Istorija. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (SSK centras) veiklos pradžia laikoma 1946 m. Ši mokymo įstaiga iš pradžių vadinosi Medicinos kursų bazė, vėliau – Respublikiniai gydytojų ir viduriniojo medicinos personalo specializacijos kursai, Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai (1963–1967).

Siekiant užtikrinti slaugos personalo tobulinimosi ir specializacijos kokybę ir decentralizuoti medicinos seserų, akušerių ir felčerių tobulinimą, Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai (RMDKK) 1994 m. reorganizuoti į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą. Mokymo ir koordinacijos funkcijoms vykdyti yra įsteigti organizaciniai metodiniai padaliniai kraštuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Druskininkuose ir Utenoje.

Per tuos šešis dešimtmečius ilgiau ar trumpiau įstaigai vadovavo ne vienas specialistas: Kazimiera Laurinavičiūtė, Vanda Perminaitė, Antanas Liukpetris, Ona Surplienė, Zenonas Jurgaitis, Vytautas Žalkauskas, Izolina Janulytė, Stasys Butkus, Rimtautas Normantas, Marijus Razmukas.

1983 m. RMDKK direktoriumi paskirtas Juozas Ruolia (įstaigoje dirbo nuo 1977 m.), nuo 1994 m.  generaliniu direktoriumi ir eina šias pareigas iki šiol.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro paskirtis ir funkcijos – tobulinti medicinos personalo profesines žinias, padėti pasirengti licencijavimui, organizuoti slaugos ir kitų asmens ir visuomenės sveikatos medicinos įstaigų personalo podiplominį mokymąsi. SDTS centras yra strategiškai svarbi institucija tobulinant slaugos ir kitų specialistų profesionalumą pagal Lietuvos sveikatos reformos reikalavimus, gerinant slaugos praktikos kokybę ir profesinį slaugos lygį sveikatos priežiūros sektoriuje, vykdant slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir naujos kvalifikacijos suteikimą.

Skleidžiant naują slaugos sampratą, grindžiamą ne biomedicininiu, o holistiniu požiūriu į slaugą, kuriamos naujos slaugytojų podiplominio mokymo programos.

Šiuo metu slaugos ir kiti specialistai gali tobulinti savo kvalifikaciją pagal daugiau nei 180 programų. Nuo 2003 m. pradėtas organizuoti slaugos ir kitų specialistų nuotolinis mokymas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidžiamame žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“.

Mokymo programos skirtos:

• bendrosios praktikos slaugytojams

• bendruomenės slaugytojams

• akušeriams

• anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojams

• vaikų slaugytojams

• psichikos sveikatos slaugytojams

• fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistams

• burnos priežiūros specialistams

• dietologijos specialistams

• laboratorinės diagnostikos specialistams

• visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

• kitiems sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams.

2001 m. rugpjūčio 30 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija suteikė SSK centrui licenciją užsiimti mokymo veikla, išduodant valstybės pripažintus išsilavinimo pažymėjimus.

 

Kvalifikacijos mokymo programos suteikia teisę dirbti:

•perfuzininku

• fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoju

• lankomosios priežiūros darbuotoju - socialinio darbuotojo padėjėju

• slaugytoju diabetologu

• infekcijų kontrolės gydytojo padėjėju.

Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, gali įgyti I lygio profesinę kvalifikaciją ir, gavę valstybės pripažintą pažymėjimą, turi galimybę dirbti:

• slaugytojo padėjėju

• sveikatos statistiku

• medicininių autoklavų aparatininku

• dezinfekuotuoju.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras ne tik organizuoja mokymą, bet ir:

• Rengia seminarus, kartu su Lietuvos medicinos draugijomis organizuoja mokslines konferencijas, dalyvauja tarptautinėse slaugytojų veiklos programose, organizuoja nuotolinį mokymą.

• Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus slaugos ir švietimo srityje.

• Tiria mokymo programų rinką, po diplominio mokymosi poreikį, nustato mokymo poreikius ir atlieka monitoringą.

• Konsultuoja slaugos specialistus, slaugos ir įstaigų administratorius slaugos organizavimo klausimais.

• Rengia metodines rekomendacijas slaugytojams.

  Leidžia profesinį leidinį „Slauga. Mokslas ir praktika“.

SSK centre mokymai vyksta pagal:

Pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

    • LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

Informacija atnaujinta 2015-05-04

www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas 

 

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Atgal Į viršų
El. paštas. centras@sskc.lt
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Rugių g. 1, LT-08418, Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 2712273
El. paštas. centras@sskc.lt
Įmonės kodas 191718164
A/S LT66 7044 0600 0032 2114
AB SEB Bankas
(nuotolinių mokymų ir kursų sąskaitą LT227044060000322130)
Copyright 2006-2007 Slaugos Darbuotojų Tobulinimosi ir Specializacijos Centras