DUK

Atgal

DUK

 Ar studentų tiriamiesiems darbams ir jų pagrindu parengtiems moksliniams straipsniams žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ reikia Lietuvos bioetikos komiteto leidimo?

  Studentų tiriamieji darbai, atliekami kaip studijų proceso dalis, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, todėl jiems taikomi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimai. Su Lietuvos bioetikos nuomone šiuo klausimu galima susipažinti čia.

 Kokius dokumentus reikia pristatyti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas?
 
 Slaugytojas, paskelbęs mokslinį straipsnį minėtame žurnale, teikdamas licencijavimo dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), turi pateikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba vertindama licencijavimo dokumentus turi įsitikinti, kad tai mokslinis leidinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas specialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duomenys: leidinio, kuriame buvo skelbtas straipsnis, pavadinimas, data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai, pavadinimas.
 
 Ar žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas straipsnis gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas?
 
 Vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) 21.10.4 punktu, straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas nustato, kad įskaitomos 5 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.
 
 Ar mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 
 
 Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ nėra tarptautinis mokslo žurnalas ir neturi citavimo indekso, tačiau jis yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas.
Taigi, žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdintas mokslinis straipsnis, gali būti vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti įskaitomos 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus. 
 
 
 
 Informacija atnaujinta 2019-01-17
 
 
 

Kompetencijų ugdymas


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?