DUK

Atgal

DUK

 Kokius dokumentus reikia pristatyti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas?
 
 Slaugytojas, paskelbęs mokslinį straipsnį minėtame žurnale, teikdamas licencijavimo dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), turi pateikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba vertindama licencijavimo dokumentus turi įsitikinti, kad tai mokslinis leidinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas specialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duomenys: leidinio, kuriame buvo skelbtas straipsnis, pavadinimas, data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai, pavadinimas.
 
 Ar žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas straipsnis gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas?
 
 Vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) 21.10.4 punktu, straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas nustato, kad įskaitomos 5 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.
 
 Ar mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 
 
 Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ nėra tarptautinis mokslo žurnalas ir neturi citavimo indekso, tačiau jis yra pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas.
Taigi, žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdintas mokslinis straipsnis, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, gali būti vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus. 
 
 Ar tiesa, kad nuo 2018 metų galės praktikuoti tik aukštąjį išsilavinimą turintys slaugytojai ?   
                  
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. (10.1.4.1-31)-10-9836 „Dėl prievolės nebuvimo medicinos sesers diplomą turintiems asmenims įgyti bendrosios praktikos slaugytojo aukštąjį išsilavinimą“, atsakome, kad bendrosios praktikos slaugytojo licenciją turintys slaugytojai, nepriklausomai nuo turimos profesinės kvalifikacijos pavadinimo įrašo diplome, ir neturintys aukštojo mokslo diplomų, neprivalo įgyti nei dabar, nei nuo 2018 m. sausio 1 d. aukštojo mokslo diplomų.
 Su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. (10.1.4.1-31)-10-9836 „Dėl prievolės nebuvimo medicinos sesers diplomą turintiems asmenims įgyti bendrosios praktikos slaugytojo aukštąjį išsilavinimą“ susipažinti galite žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ (2014 Nr. 12).
 
 Informacija atnaujinta 2017-01-04
 
 
 

Mokymai


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?